Základní informace

                                    Provozovatel civilního letiště

 

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Pražská 179
530 06 Pardubice
IČO: 48154938
DIČ: CZ48154938
Společnost registrována v Obchodním Rejstříku u Krajského soudu, Hradec Králové, oddíl B/vložka 915.

 

Majitel provozovatele letiště

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
 (vlastník 66% akcií)
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice

Tel.: +420 466 859 111
Fax: +420 466 859 103
E-mail:  
Web: www.mesto-pardubice.cz 

Pardubický kraj (vlastník 34% akcií)
Komenského náměstí 125
530 11 Pardubice

Tel.: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail:  
Web: www.pardubickykraj.cz 

 

Nadřízené orgány státní správy ve věcech civilního letectví 

Ministerstvo dopravy ČR
Odbor civilního letectví
nábřeží Ludvíka Svobody 12
P.O.Box 9 
110 15 Praha 1

Telex: 121096DOMI C, 122547 DOMI C 
AFTN: LKPRYAYX
SITA: PRGTOYA 

Úřad pro civilní letectví
Letiště Praha Ruzyně
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6

Tel.: +420 225 421 111, +420 225 422 080
Fax: +420 220 561 823
E-mail:  
AFTN: LKPRYIYA

 
Letiště Pardubice > O letišti > O společnosti > Základní informace