Tipy před odletem

 1. Ujistěte se, že máte v příručním zavazadle platný cestovní pas (vč. doby platnosti požadované orgány příslušné země po jejím opuštění) a cestovní doklady vč. letenky od cestovní kanceláře.
 2. Přesvědčte se, že vaše kabinové zavazadlo neobsahuje jakékoli špičaté a ostré předměty, alkohol a další předměty neakceptovatelné na palubu letadla. Zde se řiďte seznamem nebezpečných předmětů.
 3. Přesvědčte se, že vaše zapsané zavazadlo je vně i uvnitř opatřeno vaši jmenovkou s adresou, neobsahuje jakékoli předměty vyloučené z letecké přepravy a cennosti (viz výše) a je řádně uzavřeno a uzamčeno.
 4. Ujistěte se, že jste pojištěni na dobu pobytu v zahraničí a v jakém rozsahu.
 5. Pokud cestujete s domácím zvířetem, ujistěte se, že máte veškerá povolení a osvědčení potřebná pro přepravu zvířete.
 6. Ujistěte se, že váš dům či byt je řádně zajištěn a zabezpečen pro dobu vaší nepřítomnosti.
 7. Ujistěte se, že ostatní rodinní příslušníci nebo přátelé na vás mají kontakt pro případ nutnosti.
 8. Cestu na letiště plánujte tak, abyste se dostavili k odbavení v dostatečné době před odletem letadla.
 9. Pokud na letišti parkujete automobil, přesvědčte se, že uvnitř nejsou ponechány žádné cennosti, dokumenty k vozidlu, předměty, jenž by vlivem vysokých teplot uvnitř vozidla mohly způsobit škodu na vozidle (plynové zapalovače, spreje apod.) a že vozidlo je řádně uzavřeno a uzamčeno.

Letíte poprvé? Máme pro vás několik tipů!

 
Loading...

Odbavení cestujících

  Loading...

  Odbavení cestujících