Security

Bezpečnost na letišti

To nejcennější, s čím se na letišti setkáváme, je zdraví a bezpečnost všech, kteří se na letišti pohybují. Z toho důvodu klademe velký důraz na bezpečnost na letišti, která se skládá ze dvou částí: Safety (rizika spojená s provozní bezpečností letiště) a Security (týká se například protiprávních činů, ochrany osob a majetku, BOZP či zabezpečení informací).

Security - ochrana letectví před protiprávními činy

Oblast Security zahrnuje všechny významné činnosti a poskytované služby, které mají vliv na bezpečnost cestujících, zaměstnanců a ostatních uživatelů letiště Pardubice. Cílem bezpečnostní strategie v oblasti Security je definovat, jakým způsobem je zajišťována ochrana cestujících, zaměstnanců a ostatních uživatelů letiště (leteckých dopravců, poskytovatelů leteckých služeb a obchodních organizací působících na letišti).

Základním a výchozím materiálem je Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy (NBP) a další předpisy a nařízení. Z něj vychází i Bezpečnostní program letiště Pardubice. Za tím účelem je na letišti ustanoven pověřený vnitřní auditor. Jeho úkolem je provádět kontroly v rámci zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v Bezpečnostním programu letiště, hodnocení bezpečnostních opatření a analýza rizik.