Letiště Pardubice

✈ Safety hlášení

Termínem SAFETY je označována provozní bezpečnost. Zatímco naprostá eliminace nehod a vážných incidentů zůstává kýženým konečným cílem, je zřejmé, že sto procentní bezpečnosti docílit nelze. Letectví je systém, který nemůže být zcela zproštěn nebezpečí a souvisejících rizik. Nelze zaručit, že v případě lidské činnosti a/nebo člověkem vytvořeného systému tyto budou bez provozních chyb a jejich následků. Provozní bezpečnost je tak dynamickou charakteristikou systému civilního letectví, v rámci kterého musí být bezpečnostní rizika neustále zmírňována. Je však důležité si uvědomit, že přijatelnost výkonu bezpečnosti provozu je často ovlivňována domácími a mezinárodními normami a kulturou.

Provozní bezpečnost je stav, ve kterém riziko zranění nebo úmrtí osob nebo poškození či zničení majetku je eliminováno a udržováno na přijatelné úrovni nebo pod touto úrovní a to pomocí nepřetržitého procesu identifikace provozních nebezpečí a z nich plynoucích rizik a jejich řízením.

SAFETY neboli provozní bezpečnost si lze představit jako soubor opatření, jehož cílem je minimalizace výskytu lidských chyb. Důvodem lidské chyby může být jednak neúmyslné jednání z nevědomosti (nejčastější případ), opomenutí pracovních povinností nebo chybějící, popřípadě nedokonalé či špatně nastavené provozní postupy, selhání techniky nebo zásah vyšší moci.

Provoz letiště je komplexní činnost, sestávající se z řady činností a odborností. Zajištění provozní bezpečnosti na přijatelné úrovni v tak členitém prostředí nelze zajistit jedním člověkem. K tomu je potřeba systém – Safety management System.

Safety management System (systém řízení bezpečnosti) je systém pro řízení bezpečnosti na letišti včetně organizační struktury, stanovených odpovědností, postupů, procesů a opatření pro uplatňování politiky bezpečnosti letiště provozovatelem letiště, který umožňuje kontrolovat bezpečnost na letišti a jeho bezpečné používání.

Bezpečnostní hlášení je jedním ze zdrojů Safety management systému k získání informací z provozu o zjištěných neshodách, pochybeních, závadách apod. Ne proto, aby byl viník potrestán, ale proto, aby mohla být včas přijata opatření k tomu, aby se daný jev neopakoval.

Děkujeme, že nám Vaše poznatky formou safety hlášení poskytnete. Můžete nám hlášení poslat anonymně. Pokud však uvedete své jméno a email, dostanete od nás zpětnou vazbu.