Safety

Bezpečnost v civilním letectví se dělí na dvě oblasti. Tou první je Safety, tedy provozní bezpečnost, do které jsou zahrnuta opatření proti lidským chybám, které většinou vznikají nevědomky a dále je do této oblasti zahrnuto selhání techniky či vyšší moc. Druhou částí bezpečnosti je Security, která se zabývá protiprávními činy v civilním letectví.
 

Safety - provozní bezpečnost

Provoz jakéhokoliv letiště je komplexní záležitostí. Obsáhnout a řídit množství rizik vyžaduje součinnost řady pracovníků ze všech oborů leteckého provozu. Vyžaduje tedy systém řízení provozní bezpečnosti (Safety Management Systém – SMS). Výraz Safety (provozní bezpečnost) vyjadřuje stav, při kterém jsou rizika spojená s leteckými činnostmi souvisejícími s provozem letadel.

Jak Safety funguje?

SMS představuje aktivní a systematický přístup k otázkám provozní bezpečnosti na letišti Pardubice.Jeho účelem je cíleně a systematicky zvyšovat systém řízení bezpečnosti. Jde především o vyhledávání potenciálních rizik a jejich odstraňování. Zahrnuje tak nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy. Používají se k tomu safety studie, audity, inspekce a šetření příčin vzniklých události. Analýza příčin každé negativní události snižuje riziko opakování podobné události.

V rámci safety studií se všechny navrhované změny postupů a infrastruktury posuzují před jejich zavedením z pohledu provozní bezpečnosti. Důležitým článkem SMS jsou všichni provozní zaměstnanci, kteří každodenně přicházejí s provozem do styku.

Jsou pravidelně školeni k tomu, aby se při práci pozorně dívali kolem sebe, a pokud uvidí cokoliv, co není v souladu s předpisy, postupy a provozní bezpečností, aby tato zjištění oznámili nadřízeným pracovníkům nebo odeslali přes formulář Dobrovolná safety hlášení. Tato safety hlášení jsou dobrovolná a anonymní.

K vyhledávání bezpečnostních rizik rovněž slouží safety audity a inspekce.