Příjezdový formulář

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 je nezbytné mít před příletem do České Republiky z tzv. červených zemí s vysokým rizikem výskytu COVID-19 (Ukrajina i Španělsko) vyplněný Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form, který je k dispozici http://www.prijezdovyformular.cz . Vyplněním tohoto formuláře urychlíte a zjednodušíte příletovou proceduru při vstupu do ČR.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pražská 179
Popkovice
530 06 Pardubice