Přeprava zvířat

Cestování se psy, kočkami a fretkami je od 1. října 2004 možné pouze s pasem a za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.

Přeprava živých zvířat v kabině letadla

Přeprava živých zvířat v kabině pro cestující je omezena. S výjimkou slepeckého psa se přepravují pouze malá zvířata do váhy max. 5 kg. Obvykle se v kabině pro cestující přepravuje pouze jedno živé zvíře během jednoho letu, pokud není dopravcem povoleno jinak.

K takové přepravě musí být vždy obdržen předchozí souhlas dopravce a souhlas kapitána letadlapřed nástupem cestujících do letadla. Podrobné podmínky mohou být obdrženy u příslušného dopravce.

Podmínky pro leteckou přepravu živých zvířat

Zvíře musí být přepravováno ve vhodné schránce s nepropustným dnem, ve které musí zůstat po celou dobu letu.

Maximální rozměry schránky jsou:

- 45x30x25 cm pro umístění pod sedadlem
- 40x40x40 cm pro umístění na sedadle (pokud umožňuje dopravce)

Větší zvířata mohou být přepravována v zavazadlovém prostoru letadla. Pro bližší informace kontaktujte svého dopravce.

Některá zvířata, rostliny a výrobky z nich podléhají úmluvě CITES, popřípadě nařízením EU. Bližší informace týkající se jejich ochrany při dovozu, vývozu a obchodování s nimi najdete v sekci CITES na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Důležité odkazy

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu

 Soubor:srovnavaci-tabulka-zvirat_1.pdfPopis:

 
Loading...

Odbavení cestujících

    Loading...

    Odbavení cestujících