Práva cestujících

Nařízením EP a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, stanovuje pravidla pro ochranu cestujících ve výše uvedených případech a to v pravidelné i nepravidelné letecké dopravě.

Co dělat, když byl let zrušen nebo má zpoždění

Byl váš let zrušen nebo má velké zpoždění? Byl vám odepřen nástup na palubu?

1) Nejdříve kontaktujte leteckou společnost. Pokud se problém týká osob s omezenou pohyblivostí či schopností orientace, kontaktujte letiště.

2) Stručně shrňte svou stížnost – nezapomeňte uvést časové údaje, číslo rezervace a jména osob, se kterými jste záležitost vyřizovali, a přiložte kopie veškerých souvisejících dokladů.

3) Nezapomeňte si uschovat kopie všech dokumentů a ponechte druhé straně přiměřenou dobu na prošetření stížnosti.

V případě nespokojenosti s odpovědí přepravce můžete podat stížnost u některého z vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování práv cestujících. Stížnosti zasílejte pokud možno do země, kde k události došlo.

Detailní informace o právech cestujících v letecké dopravě naleznete na níže uvedených odkazech a letácích.

Soubor:vase-prava.pdfPopis:

 
Loading...

Odbavení cestujících

    Loading...

    Odbavení cestujících