Odbavení zavazadel

Během odbavení cestujících před letem probíhá také odbavení zavazadel, které se řídí Přepravními podmínkami jednotlivých leteckých společností. Řada podmínek pro přepravu zavazadel je však shodná, proto jsme pro vás připravili ty nejdůležitější z nich. 

odbaveni-zavazadel.jpg

 Zavazadla cestujících se přepravují jako:

 • zapsaná (jsou opatřena zavazadlovým štítkem a nakládána do nákladového prostoru letadla)
 • kabinová (cestující si je bere s sebou na palubu letadla)

Jako zapsaná zavazadla by měly být používány dobře uzavřené a uzamčené kufry, nebo jiné pevné schránky. Každé zavazadlo se doporučuje opatřit  vně i uvnitř jmenovkou s uvedením jména a místa bydliště, případně místem pobytu na dovolené.

Povolená hmotnost zavazadel do letadla

Zapsaná i kabinová zavazadla podléhají hmotnostním limitům, do nichž jsou přepravována zdarma.

Většina leteckých společností má vlastní pravidla a váhové limity, je tedy důležité informovat se o těchto váhových limitech u svého prodejce letenek, v Přepravních podmínkách příslušného dopravce nebo u cestovní kanceláře při koupi zájezdu či dovolené. Za váhu zavazadla nad stanovený limit je cestující při odbavení povinen zaplatit poplatek stanovený dopravcem.

Předměty, které se neváží: malá dámská kabelka, převlečník, šál nebo pokrývka, malý fotoaparát nebo dalekohled, četba na dobu letu, jídlo pro dítě na dobu letu, koš pro dítě, složitelný vozík pro tělesně postižené osoby, případně berle nebo podpěrné přístroje, pokud je tělesně postižený nezbytně potřebuje.

 

Bezpečnostní opatření pro přepravované předměty

V zapsaných zavazadlech by neměly být přepravovány jakékoli cennosti jako např. peníze, šperky, cenné papíry atd.

Jakékoli ostré nebo špičaté předměty (nože, nůžky, manikúra, pletací jehlice apod.) mohou být přepravovány pouze v zapsaných zavazadlech. Deštníky delší než 60 cm, případně deštníky s kovovým hrotem, nelze přepravovat v kabině letadla a je nutno je podat jako zapsaná zavazadla.

Přeprava tekutin a alkoholu

Věnujte prosím zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením Evropské unie limitujícím množství tekutin, které je možno pronášet přes bezpečnostní kontrolu v kabinových zavazadlech. Alkohol (vč. domácí výroby apod.) nelze v jakémkoli množství brát na palubu letadla.

Látky zakázané v letecké přepravě

Z letecké přepravy jsou vyloučeny a v zavazadlech cestujících (zapsaných i kabinových) nesmí být přepravovány následující látky:

 • výbušniny, vč. detonátorů, rozbušek, granáty, miny, ohňostroje apod.
 • stlačený plyn: propan, butan atd.
 • hořlaviny – tekutiny
 • hořlavé látky a materiály jako magnesium, zápalky, náplně do zapalovačů, lihové přípravky
 • radioaktivní materiál
 • okysličovadla a organické peroxidy
 • jedy a infekční materiál
 • korozivní chemikálie - žíraviny (kyseliny, chemické soupravy, mokré baterie), rtuť
 • díly/části palivového systému, pokud obsahují palivo

Obsah výše uvedeného seznamu není kompletní a obsahuje pouze kategorie zakázaných předmětů, které nesmí být v zavazadlech přepravovány.

 
Loading...

Odbavení cestujících

  Loading...

  Odbavení cestujících