Naše poslání

„Cílem je vytvořit regionální plně moderní letiště, které se stane klíčovým prvkem ekonomického růstu a rozvoje celého regionu. 

Naše letiště zajistí vznik nových pracovních míst a to nejen prostřednictvím své firmy, ale i díky komerčním aktivitám, které budou na letiště a leteckou přepravu navázané a budou blízkost letiště využívat. 

Jeho existence podpoří růst komerčních aktivit v regionu a dotvoří kompletní dopravní infrastrukturu. Nutným požadavkem na správnou funkčnost celého systému je propojení činností a cílů regionálních orgánů, turistických organizací, veřejných i soukromých subjektů s letištěm.  

Tato spolupráce by měla umožnit efektivní spolupráci na rozvoji leteckých linek a všech dalších aktivitách, které souvisejí se zajištěním udržitelného rozvoje regionálního letiště. Zajistí i minimalizaci rizik selhání a zbytečného vynaložení investic z veřejných prostředků.“

 hana-smejkalova.jpg

Hana Šmejkalová
Ředitelka letiště Pardubice - EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.