IVAN ČECH BYL ZVOLEN ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA

V pondělí 25. ledna 2021 proběhlo jednání valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. za součinné účasti obou akcionářů. Za statutární město Pardubice jednal náměstek primátora Jan Mazuch, za Pardubický kraj první náměstek hejtmana Michal Kortyš.

S účinností od 1. února 2021 valná hromada odvolala Hanu Šmejkalovou z funkce člena představenstva, jeho novým členem k témuž dni zvolila Ivana Čecha.

V pondělí 1. února 2021 zasedne představenstvo společnosti, které Ivana Čecha zvolí místopředsedou představenstva pověřeného řízením společnosti na místo Jana Hrabala, který byl od Nového roku dočasně pověřen jejím řízením.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pražská 179
Popkovice
530 06 Pardubice