Historie

1993 - 1994

V roce 1993 byla založena společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (EBA), která měla za cíl využít (dříve vojenské) pardubické letiště pro civilní provoz, na čemž se pracovalo během celého roku 1994, kdy bylo potřeba zajistit nejen zázemí, ale především veškerá povolení.

1995 - 1996

Dne 18. 5. 1995 bylo letiště oficiálně otevřeno pro civilní provoz. Dne 1. 11. 1996 byl oficiálně schválen provoz za podmínek IFR (let podle přístrojů).

2000 - 2010

Od otevření je letiště využívané především pro lety General Aviation a charterové lety. Od roku 2000 je letiště pravidelně využíváno pro cesty za letní dovolenou, kdy spolupracuje především s CK Fischer a CK Synthesia. Město Pardubice se v roce 2002 stalo 100% vlastníkem společnosti EBA a.s. V letech 2005 a 2006 se spolupráce letiště rozrostla o celou řadu cestovních kanceláří (CK FIRO, CK EXIM Tours, CK Alexandria, CK Kovotour a další). Díky tomu se cestující mohli z Pardubic pohodlně dostat na dovolenou například do Bulharska, Tunisu, Řecka či Černé Hory. Vedle tuzemských cestovních kanceláří tvoří důležitou část provozu charterové lety pro ruské cestovní kanceláře. Od listopadu 2006 z pardubického letiště létá pravidelná linka do Moskvy. V období 2008 - 20010 proběhla rekonstrukce stávající odbavovací budovy. Následně byla provedena rekonstrukce světelného zabezpečovacího zařízení.

2012 - 2013

25.5.2012 byla otevřena pravidelná linka z Petrohradu. V srpnu proběhla kolaudace technického zázemí a čerpání leteckých pohonných hmot. Počet cestujících neustále rostl, až v roce 2013 padl rekord, kdy letiště odbavilo přes 184 000 pasažérů.

2016

Po výběrových řízeních a jednáních s investory byla v roce 2016 zahájena výstavba nového terminálu, jehož otevření se předpokládá na podzim roku 2017.

2017

Slavnostní otevření čerstvě dokončeného Terminálu Jana Kašpara. Terminál je skokem společnosti do 21. století a vyšvihnutí se standardem a pohodlím na úroveň světových letišť.