COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI EBA

29.11.2019

COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI  EBA

Společnost East Bohemian Airport a.s. se rozhodla zavést Compliance program, tedy komplexní interní systém, soubor pravidel, procesů a institutů, jehož cílem je:

  •  preventivní přístup a předcházení vzniku nežádoucího jednání osob podílejících se na fungování společnosti, které se projevuje nebo může projevovat jako protiprávní, neetické nebo nepatřičné chování pracovníků společnosti,
  • vytvoření obrazu správného, právního a legálního chování pracovníků a slazení tohoto obrazu s morálními a etickými hodnotami a právními ustanoveními,
  • nastavení procesů vedoucích k včasné identifikaci rizik, jejich odhalování, a předcházení jejich dalšímu vzniku,
  • zavedení flexibilního a výkonného systému detekce a reakce nežádoucích situací a zajištění implementace vhodných nápravných opatření. 

Jak uvedla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Ing. Hana Šmejkalová,, společnost, jeho zaměstnanci a odpovědné osoby dbají při své činnosti o dodržování etických zásad, udržování pozitivních vztahů s obchodními partnery“

 

 

 

 

East Bohemian Airport a.s.

Letiště Pardubice, Pražská 179

530 06 Pardubice 6

Letiště Pardubice > Novinky > COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI EBA