facebook 
CS
Letíte poprvé?
Zde je návod!

Každý z nás jednou letěl poprvé, sami jsme si to prožili. Chceme vám tak pomoci, aby jste nemuseli být nervózní a užili si váš let naplno!

Připravili jsme pro vás návod, kde naleznete, jak se chovat od příjezdu až po samotný odlet!

Zjistěte, co vás čeká při prvním letu a nic už vás nepřekvapí!

content t2
Letíte poprvé?
Zde je návod!

Každý z nás jednou letěl poprvé, sami jsme si to prožili. Chceme vám tak pomoci, aby jste nemuseli být nervózní a užili si váš let naplno!

Připravili jsme pro vás návod, kde naleznete, jak se chovat od příjezdu až po samotný odlet!

Zjistěte, co vás čeká při prvním letu a nic už vás nepřekvapí!

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pražská 179
Popkovice
530 06 Pardubice

Tel.: +420 460 002 872
Fax: +420 460 002 870
E-mail: eba@airport-pardubice.cz 

Máte otázky?
Ptejte se!

Pokud se vám nechce volat nebo sepisovat
e-mail, máme pro vás připravené snadné řešení.

Vaše otázky, názory a připomínky nám můžete snadno odeslat pomocí formuláře, na který se probliknete z tlačítka níže. 

Odpovíme vám, jak jen to bude možné.

Safety a Security na letišti Pardubice

23.12.2015

Rozhovor s Ing. Vítem Málkem.

Safety a Security na letišti Pardubice

Safety Management Systém

„Provoz jakéhokoliv letiště je komplexní záležitostí, zahrnující řadu činností mnoha subjektů na letišti. Výkon těchto činností může v průběhu času přinášet určitá nebezpečí a rizika, která se objevují skrytě a mohou být přehlédnuta nebo jim nemusí být věnována patřičná pozornost. Kumulace těchto rizik, jejich vzájemná kombinace a neřešení nebo přehlížení však v konečném důsledku vždy vede k mimořádné události, ať již k letecké nehodě či k jejímu předpokladu. Jak tomu předcházet? Cílem provozovatele letiště v tomto ohledu je aplikovaný systém, pomocí něhož nejen řídí veškeré činnosti související s provozem letiště, ale především identifikuje potencionální nebezpečí a rizika, vyhodnocuje je z hlediska četnosti výskytu a závažnosti a přijímá nápravná opatření k jejich odstranění dříve, než mohou vyústit v mimořádnou událost. To je v kostce letištní Safety Management System (SMS) neboli systém řízení bezpečnosti provozu letiště“, říká k této problematice Ing. Vít Málek.

„V případě letiště Pardubice představuje SMS aktivní a systematický přístup k otázkám provozní bezpečnosti letiště. SMS zahrnuje organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy. Využívá safety studie, audity a inspekce a šetření příčin vzniklých událostí. Důležitým článkem SMS jsou všichni provozní zaměstnanci, kteří každodenně přicházejí s provozem do styku. Jsou pravidelně školeni k tomu, aby se při práci pozorně dívali kolem sebe, a pokud uvidí cokoliv, co není v souladu s předpisy, postupy a provozní bezpečností, aby tato zjištění oznámili nadřízeným pracovníkům nebo využili možnost anonymního dobrovolného hlášení“ dodává Ing. Málek.

Security

„Oblast aviation security zahrnuje komplexní ochranu civilního letectví před spácháním protiprávních činů, tzn. vše, co má vliv na bezpečnost letiště, letadel, cestujících a jejich zavazadel, leteckého nákladu a pošty jakož i zaměstnanců a ostatních uživatelů letiště. Provozovatel letiště musí definovat a zajistit provádění bezpečnostní strategie, vedoucí k zajištění komplexní požadované úrovně ochrany všech výše jmenovaných subjektů či částí provozu letiště. K tomu vypracovává své interní dokumenty a postupy, vycházející z požadavků evropské i národní legislativy. Dodržování jednotlivých postupů je pravidelně ověřováno, testováno a kontrolováno v rámci vnitřního systému řízení kvality provozovatele letiště“ poznamenává Ing. Málek

Ing. Vít Málek pracuje ve společnosti EBA a.s. již 19 let. Z řadového agenta odbavení se vypracoval na pozici vedoucího handlingu. Od roku 2008 působil jako provozní ředitel letiště a nově se z pozice manažer jakosti, bezpečnosti a řízení procesů věnuje právě safety a security.

Nejbližší odlet
LinkaDestinaceSpolečnostDatumČas pl.Čas sk.Stav
FR1495 Alicante RYANAIR 22.4.2019 10:15 PŘEDPOKLAD
všechny odlety
Nejbližší přílet
LinkaDestinaceSpolečnostDatumČas pl.Čas sk.Stav
FR1494 Alicante RYANAIR 22.4.2019 09:50 PŘEDPOKLAD
všechny přílety