Cestující se ZTP

Práva osob se zdravotním postižením v letecké dopravě pojednává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Účelem daného nařízení je stanovit pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením v letecké dopravě tak, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci, která odpovídá jejich zvláštním potřebám.

Dané nařízení zajišťuje možnost využívat leteckou dopravu osobám se zdravotním postižením způsobem srovnatelným s ostatními cestujícími. Za tímto účelem stanoví nařízení způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců. Takto poskytovaná služba je pro osoby se zdravotním postižením poskytována bez dodatečných poplatků pro tyto osoby.

Kdy a koho kontaktovat?

Na základě výše uvedeného nařízení je provozovatel letiště Pardubice povinen zajistit cestujícím se zdravotním postižením asistenční služby. Požadavek na asistenční služby je nutné oznámit cestovní kanceláři, leteckému dopravci nebo jeho zástupci nejméně 48 hodin před časem odletu a to včetně zpátečního letu.

Důležité kontakty

Požadavek na asistenci je nutné provozovateli letiště Pardubice sdělit následujícím způsobem:

E-mail:  
Telefon: +420 460 002 872, +420 724 462 462
SITA: PEDCZXH

 
Loading...

Odbavení cestujících

    Loading...

    Odbavení cestujících