Bezpečnostní opatření

Každý cestující se musí před nástupem do letadla (před vstupem do vyhrazeného bezpečnostního prostoru) podrobit bezpečnostní kontrole. Obdobně každé zavazadlo (kabinové i zapsané) musí být před vnesením/naložením do letadla detekčně zkontrolováno, zda se v něm nenachází zakázaný předmět. 

bezpecnostni-opatreni-4.jpg

Doporučení pro plynulé odbavení

Níže je uvedeno několik doporučení, jak lépe a snadněji projít bezpečnostní kontrolou na letišti.

1. Vždy se řiďte pokyny bezpečnostního personálu.

2. Před přistoupením k bezpečnostní kontrole svlékněte svrchní oděv (bundy, kabáty) a odložte jej do připraveného boxu.

3. Vyndejte všechny předměty z kapes, sundejte opasek a vložte je do připraveného boxu.

4. Veškerou elektroniku (notebook, fotoaparát, kameru apod.) vyndejte z kabinového zavazadla a předložte ke kontrole odděleně. Notebook zapněte a ponechte zapnutý.

5. Všechny tekutiny a gely (parfém, zubní pasta, tekuté mýdlo apod.) vyndejte z kabinového zavazadla a vložte do plastikového sáčku (je k dispozici na letišti) a vložte odděleně do přepravního boxu.

Pozor: Přepravovány v kabinovém zavazadle mohou být tekutiny a gely o objemu jednotlivého balení max. 100 ml a musí být obsaženy v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o objemu nepřesahujícím jeden litr.

Cestující s implantáty či kardiostimulátorem 

Cestujícím s implantáty (např. kloubní náhrady apod.) a cestujícím s kardiostimulátorem se doporučuje předložit při bezpečnostní kontrole potvrzení od lékaře a to v českém i anglickém jazyce (pro cestu zpět).

 

Zakázané předměty a látky

V zapsaných ani v kabinových zavazadlech nesmí být přepravovány následující látky:

 • výbušniny, vč. detonátorů, rozbušek, granáty, miny, ohňostroje apod.
 • stlačený plyn: propan, butan atd.
 • hořlaviny – tekutiny
 • hořlavé látky a materiály jako magnesium, zápalky, náplně do zapalovačů, lihové přípravky
 • radioaktivní materiál
 • okysličovadla a organické peroxidy
 • jedy a infekční materiál
 • korozivní chemikálie - žíraviny (kyseliny, chemické soupravy, mokré baterie), rtuť
 • díly/části palivového systému, pokud obsahují palivo

Informace o přepravě tekutin: Soubor:lags-flyer_cz_13may16.pdfPopis:

 
Loading...

Odbavení cestujících

  Loading...

  Odbavení cestujících